Himpunan Nama Anak Laki-Laki serta Wanita Dari Korea

Kemungkinan bunda begitu sukai dengan sinetron Korea sampai pengin menamai pada anaknya nantinya dengan watak-karakter di cerita Korea itu? Memanglah tak kelirunya bila anda pengin cari ide nama Korea. Sebab beberapa nama Korea ini tersohor begitu antik serta miliki makna yang dalam.
Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini mau mencoba memberinya himpunan nama bayi lelaki kekinian dan wanita dari Korea selaku berikut :
Nama laki-Laki Korea
1. Ahn Bae Bi
Ahn berarti anugerah, Bae punya arti nama yang ide, dan Bi mempunyai arti hujan. Nama laki laki Korea ini sangatlah antik serta sesuai diberikan di putra anda.
Ahn : Karunia
Bae : Nama yang bermakna ide
Bi : Hujan
2. Abok Bon Chin
Abok mempunyai arti yang diberi berkah, Bon berarti terhebat, dan Chin ini berarti memiliki nilai/mulia. Mudah-mudahan dengan gunakan nama ini kedepannya bisa jadi orang laki laki yang selalu diberi berkah, jadi yang terpilih, serta mulia.
Abok : Diberi berkah
Bon : Terunggul
Chin : Bernilai, mulia
3. Chin-mae Chul Dae
Chin-mae punya arti orang yang terus bercakap perihal kebenaran, Chul punya arti besi/kukuh, sedang Dae berarti berkilau/keistimewaan/keagungan. Mudah-mudahan dengan memanfaatkan nama ini nantinya jadi seseorang yang terus dalam kebenaran, kuat, serta top.
Chin-Mae : Satu orang yang terus bercakap kebenaran
Chul : Besi, kukuh
Dae : Berkilau, kedahsyatan, keagungan
4. Chung-ae Deok Bong
Makna Chung-ae ialah bangsawan, Deok mempunyai arti langgeng/kebaikan, sedang Bong punya arti burung filosofis. Nama lelaki Korea ini begitu unik serta sesuai diberikan di putra anda.
Chung-Ae : Grup bangsawan
Deok : abadi serta kearifan
Bong : Phoenix, burung yang filosofis
5. Dong-min Eun Gi
Dong-min punya arti kecerdasan, Eun punya arti berjiwa sosial, sesaat Gi berarti berani. Mudah-mudahan dengan gunakan nama ini kedepannya menjadi laki laki yang pintar, berjiwa sosial, dan berani dalam bela kebenaran.
Dong-Min : Arah timur, kecerdasan
Eun : Berjiwa sosial, perak
Gi : Satu diantaranya yang berani
Nama Wanita Korea
1. A-yeong Ara Byeol
A-yeong mempunyai arti amat anggun/elok/lembut, Ara mempunyai arti elok dan murah hati, sedang Byeol punya arti bintang. Dengan memakai nama ini diinginkan akan jadi orang wanita yang anggun, elok, dan sering jadi bintang yang berkilau.
A-Yeong : Anggun, elok, lembut
Ara : Jadi elok serta murah hati
Byeol : Bintang
2. Cho Bong-cha Chul
Cho berarti begitu elok, Bong-cha punya arti anak bungsu, Chul punya arti keras. Dengan gunakan nama ini diinginkan bisa menjadi seorang anak bungsu wanita, yang elok serta punyai ketabahan.
Cho : Elok
Bong-Cha : Anak bungsu
Chul : Keteguhan
3. Chung-cha Goo Hana
Chung-cha berarti gadis suci, Goo mempunyai arti seseoang yang lengkapi hidupmu, dan Hana berarti favorite. Nama Korea elok ini begitu cocok dipakai pada bidadari kecil anda.
Chung-Cha : Gadis yang suci
Goo : Satu orang yang lengkapi hidupmu
Hana : Idola
4. Hea Hyun Jae
Makna dari Hea sendiri yakni gadis yang paling anggun, Hyun berarti ceria dan cerdik, sesaat Jae mempunyai arti rasa hormat. Mudah-mudahan dengan gunakan nama ini nantinya dapat menjadi seorang wanita yang anggun, cerdik, serta punyai rasa hormat.
Hea : Gadis yang anggun
Hyun : Ceria dan pandai
Jae : Rasa hormat
5. Kwan Mee Nary
Kwan punya arti anak wanita yang kuat, Mee mempunyai arti elok, sedang Nary punya arti bunga lily. Dengan memanfaatkan nama ini didambakan dapat menjadi orang perenpuan yang kuat, elok, serta elok seperti bunga lily.
Kwan : Anak wanita yang kuat
Mee : Elok
Nary : Bunga lily